O nás

Vznik společnosti:

Společnost Nakámen s.r.o, vznikla jak výrobní společnost, v roce 2015. Hlavním cílem podnikání je výroba kamenického nářadí a nástrojů pro kamenoprůmysl. Součástí našeho týmu je Ing. Zdeněk Stuna, který se zabývá výrobou, servisem a distribucí pneumatického nářadí pro kameníky a sochaře pod značkou GOLEM.  

Prodej nářadí:

Na základě našich znalostí produktů a požadavků zákazníků, vyvíjíme a dodáváme nářadí a pomůcky, která pomáhají našim zákazníkům soustředit se na svůj hlavní předmět podnikání. Nabízíme jedinečné zázemí a možnosti, otevírající nové příležitosti. Poskytujeme konkurenční výhody a podporujeme další růst. Nabízíme nářadí z nejnovějších, stejně jako klasických materiálů. Naše firma prochází neustálím vývojem výrobních postupů. Dáváme velký důraz na rozšiřování a zdokonalování našeho sortimentu a technologií. Veškeré nářadí máme ověřené v praxi.

Kamenické práce:

V našem týmu jsou odborníci na zpracování kamene, zabývající se zpracováním kamene a restaurátorskými pracemi s odbornou způsobilostí a vzděláním v oboru zpracování kamene. Zabýváme se kompletním zpracováním veškerých druhů kamene od stavebních prvků a jejich následnou instalaci na dané místo, až po vytváření kamenných děl sochařských a restaurováním památek ne jenom z kamene.

Vzdělávání a kamenosochařské kurzy:

Nabízíme odborné kamenické a kamenosochařské kurzy a školení v používání kamenického nářadí. Při těchto školeních je možnost naučit se zpracovávat běžně dostupné kameny jako jsou pískovce opuka vápence mramory nebo žula. Náplň kurzu je individuální a je určován schopnostmi účastníka, zároveň je kurz uzpůsoben tomu, co se chce účastník naučit. Je zde možnost vyzkoušet si jak hrubou kamenickou práci, jako je lámání kamene a dosekávání haklíků pro stavební účely až po jemnou kamenosochařskou práci reliéf nebo plastika, a to jak vlastní návrhy tak kopie již existujících děl.

Školení probíhá pod vedením kantora s odbornou způsobilostí. Restaurátor kamenných děl sochařských s licencí ministerstva kultury a mnoha letou praxí v oboru kamenosochařství pan BcA. Aleš Košvance http://www.kamen-kosvanec.cz/  

Stavebnictví:

V oblasti stavebnictví v kooperaci se společností Stavby DZ s.r.o http://www.zitka-stavby.cz/  jsme schopni realizovat jakýkoli projekt.